Handboek Educreation

Educreation is een handboek voor het onderwijs. Het beschrijft het verwerven van de basisvaardigheden in verbinding met elkaar en de wereld. Geen lesboekjes van een ander, geen methode die het kind stuurt, maar een levendige interactie tussen het lerende kind en de – rijke! – leeromgeving. De kinderen maken hun eigen lesboekjes en volgen hun eigen leermethode. Ze leren in interactie met elkaar.

Deel 1
Spreken en de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Taalverwerving wordt gezien vanuit het vermogen tot geluid-geven, het weten dat je er mag zijn. Als dit basisgevoel van vertrouwen ontbreekt verstoort dat de taalverwerving.

Deel 2
Het kind schept orde in de chaos. Als deze fase niet goed doorlopen wordt kan het rekenvermogen niet goed op gang komen.

Deel 3
Rekenen moet vanaf de grond worden opgebouwd, te beginnen bij het eigen lijf. Daarna wordt de directe omgeving erbij betrokken. Leren doe je niet alleen, maar samen.

Deel 4
Lezen leren vanuit beweging. Zelf in beweging komen en de letters naar je toehalen. Zelf je eigen teksten schrijven, en samen boeken maken. Zo bouw je een actieve leeshouding op.

Bestel en ontvang alle vier de delen als PDF 

Educreation is een handboek voor leerkrachten en remedial teachers: als leidraad voor het begeleiden van de ontwikkeling, en voor kindercoaches en kindertherapeuten die te maken hebben met ongewenst gedrag als gevolg van de schade die kinderen oplopen in het onderwijs.

Alle stappen die het kind tussen 4 en 8 jaar doorloopt zijn beschreven. Voor elke fase zijn er spelvormen om de ontwikkeling van het leren spreken en het rekenen, schrijven en lezen te stimuleren.

Educreation geeft overzicht en inzicht in het proces van het verwerven van de vaardigheden die een kind nodig heeft om te leren spreken, rekenen, schrijven en lezen. Het is een systematische opbouw van alle fases die het kind doormaakt bij het verwerven van deze vaardigheden.

In Educreation vind je voor elke fase van de ontwikkeling van de basisvaardigheden voorbeelden van pedagogische situaties, spelletjes en uitdagingen die je kunt inzetten om de kinderen te stimuleren in hun leerproces.

In plaats van het geven van lessen schep je rijke leerervaringen waardoor kinderen zelf ontdekkingen doen, geïnteresseerd raken in de materie en intrinsiek gemotiveerd zijn om te oefenen.

Na overboeking van €40,- ontvang je het handboek als PDF

De voorgeschiedenis: Op verzoek van Jacqueline van Ommeren (die in 1989 overleed) mocht ik met toestemming van de Arubaanse overheid tussen 1973 tot 1975 nieuwe werkvormen onderzoeken voor het leren van het rekenen en lezen. Doel was nieuw onderwijs voor Surinaamse scholen. Helaas is dat door alle politieke verwikkelingen niet van de grond gekomen, behalve in één school die in 2012 is opgericht: de ALIVE school. Op een van de pabo’s in Paramaribo zijn de eerste drie delen van Educreation nog lange tijd verplichte literatuur geweest, net als enkele boeken van Jacqueline van Ommeren.

Het handboek is in de jaren tachtig en negentig verspreid in India en Siberië. Wat daar verder mee gebeurd is is onduidelijk. Af en toe kwamen er positieve berichten, het lijkt erop dat het daar zijn eigen weg gegaan is.

Onze conclusies hebben we als handboek vastgelegd in: “Educreation; hoe kinderen leren spreken, rekenen, schrijven en lezen in verbinding met zichzelf, de ander en de wereld.”

“Je bent je tijd 40 jaar vooruit”, zei een van de eerste lezers. Nu is het zover… Het methode-gestuurde onderwijs voldoet niet meer. Kinderen kunnen actiever leren, weten meer en snakken naar het intact houden van de eigen kracht. Ik heb gezien dat zij heel goed aan en van elkaar kunnen leren. Dikwijls begrijpen zij elkaar zelfs beter dan een volwassene!

Bestel hier het handboek Educreation